De Tanka.

Wat is een tanka eigenlijk?

De Japanse tanka is een dichtvorm die al 1000 jaar standhoudt. De dichtvorm was verweven met het hofleven en met dat van de elite in een tijd van hoge beschaving in het Japanse rijk. Tanka wordt ook het "korte lied'genoemd Deze dichtvorm werd gebruikt in brieven. In regeringskringen werden boodschappen dichterlijk verpakt. De tanka duidt de eigen emotie in subtiliteit. Gewaarwordingen worden in tanka niet breed uitgemeten. Tanka duidt aan,meer dan ze uitlegt.

ze bestaat uit vijf versregels van 5,7,5,7,7, lettergrepen. De laatste twee regels hebben een verrassingselement of een reflectie op de eerste drie regels.

Zoals een snaar een muziekinstrument bij aanraking doet klinken door haar trilling, zo beroert  tanka ons innerlijk en blijft ze naklinken in diepte van beleving:

't Geluid van muziek

van fluiten en trommels

stijgt op uit het dorp;

maar hier in de bergvallei

ruisen alleen de dennen

(Zenmonnik Ryokan)

 

 

 

Waarom

 

zonder tegenstand

gekneveld tot de dood

adem bruut gesmoord

waarom waarom waarom doet

een mens dit aan zijn naaste

De straat

 

Neergedrukt op straat

de adem ontnomen door

politiegeweld

wanneer zien we elkaar staan

als gelijke medemens

De gouden gloed valt

op de reikende takken

badend in het licht.

Met hun voeten in de grond

drinken ze levend water.

 

Slechts flarden licht nog

resten van de dag voorbij

doven langzaam uit.

Een ervaring is gegroeid

altijd durend, nooit uit mij.

Onverwacht

 

Een baken in zee

omringd door rotsen en strand

staat daar de kapel.

Treden wenken in te gaan

tot Senhora da Pedra.

 

De zon

Het balkon ontvangt

de zon vandaag met milde

open gebaren.

Een vrouw hangt juist haar was op

de zon zal het nu klaren.

 

 

Het woord

Het woord werkt wanneer

het in woordverband gesterkt

wordt door een ander.

Soms zorgt een punt of komma

dat het ineens verandert.

 

 

Ondanks alles

Leven vanuit hoop

dat het beter kan en wordt

houdt de hoop levend.

Sneeuwklokjes komen omhoog

ieder jaar, ondanks alles

 

 

Te

Zoveel te veel, te

leeg,loos, tevergeefs

gedaan, gezwegen.

Schil eraf, liefde, pure 

liefde nooit teveel,oerkracht.

 

 

Toen

Herinneringen

hangen aan de kapstok in 

mijn hoofd te drogen.

Sommigen vergaan, an'dren

kijken mij in de ogen.